Lämpö-, vesi- ja ilmastointiasentajan eli LVI-asentajan ammatti voi olla monipuolista tekemistä ja siinä vaaditaan kädentyöntaitojen lisäksi erikoisosaamista laitteistoista ja muista talotekniikkaan liittyvistä asioista. Ammatin harjoittaminen voi vaatia myös alaan liittyvää asiakaspalvelutaitoa sekä tietoteknistä osaamista. Ammattia tarvitaan sekä pienemmissä että suuremmissa yrityksissä ja ennen kaikkea yrityksen koko vaikuttaa työnkuvaan. Toisen asteen ammattikoulututkinto kouluttaa alan osaajia, joiden tiedot ja taidot kehittyvät työkokemuksen myötä. Työntekijän peruspalkka on Suomessa keskitasoa, mutta työtä pelkäämättömille ylityökorvaukset voivat tuoda mukavan lisän palkkaan. Luotettavat yrittäjät, jotka ovat valmiita isoihin urakoihin, palkitaan parhaiten.

Virallinen ammattinimike on LVI-asentaja, mutta on muitakin ehkä monelle tutumpia nimityksiä kuten putkimies, ilmastointiasentaja, kaukolämpöasentaja, laitosmies ja huoltomies. LVI-asentajana tehtävät voivat vaihdella alaan liittyvistä asennustöistä huoltomiehen tehtäviin. Pelkällä koulutuksella harvoin tulee taitavaa alan ammattilaista, mutta perustietojen yksityiskohtainen tunteminen on erittäin tärkeää, onhan kyseessä rakennusten ja niiden käyttäjien terveys, hyvinvointi ja tulevaisuus.

Työtehtävät

LVI-asentajan työtehtäviin kuuluu erilaiset asennus-, huolto-, ja korjaustehtävät. Pienemmissä yrityksissä LVI-asentajat tekevät mahdollisesti kaikkea alaan liittyvää, mutta suuremmissa yrityksessä jokaisella alan työntekijällä saattaa olla tarpeellista johonkin osa-alueeseen erikoistuminen. Spesialistien tehtävät voivat liittyä esimerkiksi lämpö-, vesi-, ilmastointi-, viemäri-, kaasu-, jäähdytys- ja automatiikkajärjestelmiin.

Käytännössä töitä tehdään uudisrakennusten asennustöissä, huolto-, sähkö- ja korjaustöinä ja remonttikohteiden kunnostustöinä. Työsuunnitelmasta edetään itse työvaiheisiin, jotka liittyvät erilaisiin asennusosiin kuten WC-istuimiin, vesihanoihin, pesualtaisiin, lämpöjohtoihin, lämmityskattiloihin, öljypolttimoihin, ilmastointilaitteisiin, teollisuusputkistoihin, kaukolämpötekniikkaan sekä sähkö-, tele- ja tietotekniikkajärjestelmiin.

Minkälaisia ominaisuuksia LVI-asentajalta vaaditaan?

Vaikka LVI-asentajan työtehtävät kuten putkityöt eivät ole luvanvaraisia kuten esimerkiksi sähköasentajan tehtävät, vaaditaan ammattilaisilta monipuolista osaamista alalla pärjäämiseksi. Alan ihmisillä tulee olla hyvät kädentaidot, oma-aloitteisuutta, suunnittelu- hahmotus- ja ongelmanratkaisukykyä, tarkkuutta, vastuullisuutta, asiakaspalvelutaitoja, fyysistä kuntoa ja hankalien asentojen sietokykyä. Kaiken perustana on kuitenkin alan välineiden hallinta ja mahdollinen tietotekniikan osaaminen.

Koulutusmahdollisuudet

Suomessa LVI-asentajan koulutuksen saa toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Koulutusta ollaan parhaillaan uudistamassa laajemman osaamisen varmistamiseksi. Tällä hetkellä ammattiin valmistuvat suorittavat talotekniikan perustutkinnon suuntautuen putki-, ilmanvaihto- tai kylmäasennukseen ja rakennuspeltiasennukseen sekä eristysmateriaalitöihin. Koulutuksen vaihtoehtona ovat näyttötutkinnot sekä oppisopimuskoulutus. Monella alalla menestyvällä onkin jo jonkinlaista kokemusta mm. erilaisista remppahommista.

Työpaikat

LVI-alan työpaikat sijoittuvat usein uudis- ja korjausrakennustyömaille. Työnantajina voivat olla LVI-urakointiliikkeet, kiinteistönhuoltoyhtiöt, rakennusteollisuus, kuntien vesi-, viemäri- ja energialaitokset, energia-, kone- ja metalliteollisuus. Työllistymisvaihtoehtoja on monenlaisia ja työtehtävät vaihtelevat eri työnantajien tarpeiden mukaisesti. Monet lähtevät myös yrittäjiksi ja työllistävät urakoilla itse itsensä.

Palkkaus

LVI-asentajille maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Talotekniikan LVI-toimialan työehtosopimus on tehty LVI-tekniset Urakoitsijat ja Rakennusliitto Ry:n välillä. Kuten muillakin aloilla on yleistä, myös LVI-alalla palkan suuruuteen vaikuttaa työntekijän koulutus, kokemus ja työvuodet. Työ on usein päivätyötä, mutta sitä voidaan tehdä myös vuorotyönä, iltatyönä ja keikkatyönä. Kaikki tämä vaikuttaa maksettavaan palkkaan mahdollisten lisien muodossa. Niille, jotka ovat valmiita tekemään ylitöitä, voi ala tarjota erittäin hyvin palkatun työn. Toisaalta peruspalkka alkaa 10 € yleensä n. 20 € tuntipalkkoihin. Rakennusten hyvinvoinnista huolehtiminen on vastuullista, monipuolista ja tulevaisuudenkin kannalta merkityksellistä työtä.